KCDM 2.0

do 30. 9. 2019

Projekt KCDM 2.0 se financira iz Javnega razpisa za sofinanciranje delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov in vpeljavo novih poslovnih procesov s področja dizajn managementa – KCDM 2.0 za obdobje 2017-2019

Republika Slovenija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Recikliran filc – industrijski material prihodnosti

do 8. 9. 2018

V projektu »Recikliran filc – industrijski material prihodnosti« bomo razvili ergonomsko oblikovane dizajnerske stole in zvočne panele z uporabo odpadka kot industrijskega materiala prihodnosti. Glavni material predstavlja recikliran filc, ki je sestavljen iz recikliranega poliestra iz odpadnih plastenk (PES) in iz bikomponentnih vlaken. izziv projekta je razviti tehnologijo, pri kateri bi bili odpadki stvar preteklosti, pri proizvodnji stolov oz zvočnih panelov pa ne bi uporabljali okolju škodljivih snovi (lepila, maziva, ipd.). Verjamemo v koncept krožnega gospodarstva, na trgu pa želimo nastopiti z okolju prijaznimi, družbeno odgovornimi in oblikovalsko dovršenimi produkti. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Predvidena višina subvencije projekta je 147.447 EUR.

Republika Slovenija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Evropska unija Evropski sklad za regionalni razvoj Evropski sklad za regionalni razvoj Krepitev raziskav tehnološkega razvoja in inovacij

Razvoj nove generacije (G2) diskastih kosilnic Silvercut dvojna kombinacija

do 6. 2. 2020

Projekt razvoj nove generacije (G2) diskastih kosilnic »SILVERCUT DVOJNA KOMBINACIJA« (G2 - »SILVERCUT DVOJNA KOMBINACIJA«) spodbuja raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti v konzorciju podjetij SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini in Gigodesign d.o.o. saj bomo z razvojno pomočjo pospešili inovacijsko dinamiko konzorcija ter že v zgodnje faze raziskovalno – razvojnih in inovacijskih aktivnosti vključevali industrijsko oblikovanje, kot ključni faktor končne diferenciacije produkta.

Namen projekta je razvoj nove generacije (G2) diskastih kosilnic »SILVERCUT DVOJNA KOMBINACIJA«, ki omogočajo modularnost, multi-funkcionalnost ter tehnološko dovršenost produkta z revolucionarnim pristopom v procesu košnje travinje.

Naložbo sofinancirate Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 499.434,22 EUR.

S tem bomo pripomogli k ključnemu cilju - učinkovitejša kmetijska pridelava in prispevali k razvoju in uporabi naprednih tehnologij. Prav tako vplivamo na pozitiven razvoj kmetijstva, saj bo nova generacija diskastih kosilnic SILVERCUT bistveno vplivala na zdravje ljudi in živali → manj kontaminirana krma → boljša kakovost krme → boljše zdravje živali → kakovostni živalski produkti → kakovostna hrana za ljudi (hrana = energija) → boljše zdravje ljudi.

Projektni cilj je v 24 mesecih do končne oblike (TRL 9) razviti novo generacijo (G2) diskastih kosilnic »SILVERCUT DVOJNA KOMBINACIJA«.

Rezultat projekta je razvita novo generacijo (G2) diskastih kosilnic »SILVERCUT DVOJNA KOMBINACIJA« s tremi specifičnimi lastnostmi (minimizacija števila modelov stroja ob širšem naboru priključnih modulov; več možnosti vrtenja grebena ter zmanjšanje števila grebenov in okvirjev, optimalen varovalni sistem).

http://www.eu-skladi.si/

Republika Slovenija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Evropska unija Evropski sklad za regionalni razvoj Evropski sklad za regionalni razvoj Krepitev raziskav tehnološkega razvoja in inovacij

Razvoj inteligentne jadrnice Seascape A6 z integracijo storitve digitalnega okolja

do 6. 2. 2020

Projekt »Razvoj inteligentne 10m+ dolge jadrnice Seascape A6 z integracijo storitve digitalnega okolja« (»SSC A6«) spodbuja raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti v konzorciju podjetij Gigodesign d.o.o. in Seascape d.o.o., saj bomo z razvojno pomočjo pospešili inovacijsko dinamiko konzorcija ter že v zgodnje faze raziskovalno – razvojnih in inovacijskih aktivnosti vključevali industrijsko oblikovanje, kot ključni faktor končne diferenciacije produkta.

Namen projekta je (1) razviti inovativni produkt, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika, njegove skrite potrebe in reševanje vseh izzivov v segmentu športno-potovalnih jadrnic, kot tudi (2) nadaljnji razvoj »digitalnega okolja«, kar predstavlja noviteto v jadralnem okolju.

Naložbo sofinancirate Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 499.780,24 EUR.

S projektom SSC A6 bomo prispevali k specifičnemu cilju OP za izvajanje evropske kohezijske politike, in sicer »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij« prek izvajanja RRI aktivnosti, ki se nanašajo na razvoj novih izdelkov z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost celotnega konzorcija.

Projektni cilj je v 24 mesecih do končne oblike (TRL 9) razviti inteligentno jadrnico Seascape A6 z integracijo storitve digitalnega okolja.

Rezultat projekta je razvita inteligentna jadrnica Seascape A6 z integracijo storitve digitalnega okolja s tremi specifičnimi lastnostmi (SA/D koeficient: >75, 2 aplikaciji za uporabnike, modularno pohištvo)

http://www.eu-skladi.si/

Republika Slovenija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Evropska unija Evropski sklad za regionalni razvoj Evropski sklad za regionalni razvoj Krepitev raziskav tehnološkega razvoja in inovacij